Quản lý đề tài Khoa học Công nghệ

Quản lý đề tài nghiêm cứu Khoa học Công nghệ

Hệ thống quản lý đề tài Khoa học công nghệ tiên phong trong việc chuẩn hóa dữ liệu khoa học và hướng đến những kết nối mở, cho phép đăng ký đề tài của Doanh nghiệp trực tuyến một cách đơn giản. Hệ thống là một bước tiến rất tốt về chuyển đổi số và quản lý khoa học công nghệ. Hệ thống giúp giảm tải giấy tờ, minh bạch trong đăng ký và nộp hồ sơ, giảm thiểu thủ tục hành chính. Điều đặc biệt quan trọng là hướng đến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia khoa học.

 • Đăng ký kế hoạch thực hiện đề tài
  • Thông báo CBNV
  • Đăng ký kế hoạch thực hiện đề tài KHCN
  • Quy trình phê duyệt đăng ký
 • Xét duyệt đề cương

 • Triển khai đề cương
  • Lập nội dung triển khai đề cương
  • Gửi báo cáo triển khai đề cương
  • Phê duyệt triển khai đề cương
 • Nghiệm thu và thanh toán
  • Báo cáo kết quả nghiệm thu
 • Quản lý sau triển khai
  • Báo cáo định kỳ sau triển khai

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn