Phần mềm Quản lý Mua sắm e-Procurement – Đấu thầu online

Chuẩn hóa toàn bộ quy trình Mua sắm từ lúc Lập kế hoạch mua sắm, kiểm tra, theo dõi thông tin phê duyệt kế hoạch, triển khai yêu cầu mua sắm, hỗ trợ chào giá/nộp thầu online, lựa chọn nhà cung cấp, thực hiện hợp đồng, thanh toán và theo dõi bảo hành.

Số hoá toàn bộ hoạt động Mua sắm Hàng hoá trong công ty từ lúc Lập kế hoạch Mua sắm Năm cho đến lúc Đơn hàng được nghiệm thu và chuyên qua theo dõi Bảo hành bảo trì.

Phần mềm Quản lý Mua sắm hàng hóa – Đấu thầu Online: Xây dựng toàn bộ quy trình hỗ trợ từ lúc Lập kế hoạch mua sắm, kiểm tra, theo dõi thông tin phê duyệt các kế hoạch mua sắm. Triển khai yêu cầu mua sắm, hỗ trợ chào giá/nộp thầu online. Ngoài ra giúp doanh nghiệp đánh giá lựa chọn Nhà cung cấp thực hiện hợp đồng. Thiết lập kế hoạch thực hiện, theo dõi hợp đồng và các mốc thanh toán. Tích hợp phân hệ thanh toán (e.Office) để ghi nhận và cập nhật tình trạng thanh toán và theo dõi hoạt động bảo hành, bảo trì hàng hóa, dịch vụ.

                           Mô hình tổng quát giải pháp mua sắm – đấu thầu online B-Procure

Chức năng Phần mềm Quản lý Mua sắm B-Procure:

  • Lập kế hoạch mua sắm Năm
   • Lập kế hoạch mua sắm Năm
   • Kiểm tra – Phê duyệt kế hoạch
  • Triển khai kế hoạch mua sắm
   • Lập yêu cầu mua sắm (PR)
   • Dự toán đơn hàng
   • Lập Tổ mua sắm
   • Lập Tổ thẩm định
   • Lập Hồ sơ mời chào giá
  • Portal – Cổng nộp và đấu thầu (NCC)
   • Đăng ký tài khoản
   • Thông tin gói thầu
   • Chào giá dự toán
   • Tra cứu đơn hàng
   • Nộp hồ sơ Thầu/Chào giá
   • Theo dõi kết quả lựa chọn
  • Lựa chọn Nhà cung cấp
   • Tiếp nhận Hồ sơ chào giá
   • Đóng/mở chào giá
   • Công văn làm rõ (nếu có)
   • Đánh giá chấm điểm
   • Thương thảo hợp đồng
   • Báo cáo lựa chọn Nhà cung cấp
   • Phê duyệt kết quả lựa chọn
   • Thông báo kết quả
   • Lập hợp đồng
  • Thực hiện và theo dõi hợp đồng
   • Cập nhật tiến độ và và thanh toán hợp đồng
   • Nghiệm thu hợp đồng
   • Đánh giá chất lượng thực hiện hợp đồng
   • Cập nhật thông tin Bảo hành – Bảo trì

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA Be.Procure

 • Toàn bộ dữ liệu, Hồ sơ đơn hàng được quản lý tập trung:
  • Kiểm soát toàn bộ Hồ sơ mua sắm đơn hàng nằm rải rác theo từng công đoạn phê duyệt và phân tán tại các máy cá nhân người dùng. 

 • Trực tiếp theo dõi tình trạng các đơn hàng:
  • Biết được các đơn hàng đang dừng ở giai đoạn nào, ai đang xử lý hiện tại và có bị trễ hạn hay không

 • Quy trinh hệ thống rất linh hoạt, đáp ứng được tất cả các hình thức lựa chọn Nhà Cung cấp

 • Sử dụng chữ ký số (đủ pháp lý) để ký toàn bộ Hồ sơ mua sắm
 • Lấy giá dự toán đơn hàng thông minh:
  • Hệ thống có cơ chế Lấy giá tham khảo trong quá khứ hoặc Đồng bộ với hệ thống ERP để lấy giá làm căn cứ dự toán đơn hàng một cách chính xác

 • Trang bị Cổng đấu thầu trục tuyến để Gửi nhận Hồ sơ chào giá Online
  • Giúp Giảm thiểu thời gian gửi nhận Hồ sơ, chi phí phát sinh in ấn Hồ sơ. Dễ tra cứu thông tin Đơn hàng và kết quả lựa chọn Nhà cung cấp.

 • Bảo mật dữ liệu Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp:
  • Hệ thống đảm bảo tới thời điểm mở thầu, Tổ mua sắm mới có thể mở được Hồ sơ chào giá của NCC
  • Bên cạnh đó, các Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp có thể đặt mật khẩu và chỉ được mở khi NCC gửi mật khẩu tại thời điểm mở chào giá
  • Ngoài ra, hệ thống cũng mã hoá toàn bộ File Hồ sơ chào giá, hạn chế việc đánh cắp thông tin Hồ sơ.
 • Đánh giá, chấm điểm Hồ sơ chào giá Online 

 • Tich hợp được với các hệ thống khác (nếu có)
  • Hệ thống có thể tích Hợp với hệ thống ERP để đồng bộ dữ liệu PR; PO; Nhà cung cấp, Biên bản nghiệm thu…
  • Hệ thống có thể tích hợp với Phần mềm Thanh toán – tạm ứng để cập nhập tiến độ thanh toán tự động
  • Giúp tối ưu hoá quy trình xử lý các đơn hàng

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn