Văn phòng điện tử

Giải pháp Văn phòng điện tử BeOffice

tích hợp Chữ ký số

Giải pháp Văn phòng điện tử BeOne tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số quản lý doanh nghiệp. BeOne nổ lực để trở thành giải pháp số hóa, hỗ trợ Doanh nghiệp điều hành trực tuyến, đồng thời áp dụng Quy trình động BPM (Business Process Management) và tích hợp Chữ ký số (CA) để số hóa quy trình xử lý hồ sơ nội bô. BeOne từng bước xây dựng hệ thống có tính tương tác hiệu quả cao.

Môi trường vận hànhPhần mềm vận hành hoạt động trên nhiều môi trường Web app và trên các thiết bị di động thông minh Mobile app (iOS – Android).

Tích  hợp Trình điện tử với Hệ thống eOffice

Phân hệ Quản lý Tạm ứng – Thanh toán

 • Phân hệ Quản lý Tạm ứng – Thanh toán được sử dụng để thay thế cho Quy trình Duyệt Đề nghị Tạm ứng và Thanh toán. Quản lý từ bước Lập đề nghị cho đến hoàn tất việc phê duyệt Tạm ứng – Thanh toán. Chuẩn hóa quy trình Phê duyệt Tạm ứng – Thanh toán, nhân viên có thể theo dõi được tình hình xử lý các Đề nghị Tạm ứng – Thanh toán

  • Quy trình Tạm ứng Thanh toán
  • Lập đề nghị Tạm ứng, Thanh toán
  • Thanh toán: Phát sinh Thông thường, Nhà cung cấp và Theo đề nghị Tạm ứng
  • Phê duyệt đề nghị tạm ứng
  • Theo dõi tình trạng Phê duyệt đề nghị Tạm ứng

Phân hệ Quản lý phòng họp

 • Phân hệ Quản lý Phòng họp được sử dụng để Quản lý và Khai thác các Phòng họp đồng thời quản lý thông tin các cuộc họp trong công ty, đơn vị

 Tính năng Phân hệ Quản lý phòng họp:

 • Đăng ký sử dụng phòng họp
 • Điều phối phòng họp
 • Xem thông tin cuộc họp
 • Cảnh báo tham dự cuộc họp
 • Các chức năng tiện ích khác: Thay đổi thông tin cuộc họp (Thời gian, thành phần tham gia,phòng họp…), Hủy cuộc họp, Báo cáo thống kê tình hình khai thác phòng họp, chi phí liên quan Phòng họp

Phân hệ Lịch làm việc

 • Phân hệ Quản lý Quản lý Lịch làm việc được dùng để Quản lý thông tin Lịch làm việc của các Lãnh đạo công ty, Lịch làm việc của phòng ban, Lịch của cá nhân

Tính năng Phân hệ Lịch làm việc:

 • Lập Lịch làm việc
 • Thông báo Lịch
 • Tra cứu lịch làm việc
 • Đồng bộ Lịch
 • Các chức năng: Thay đổi lịch làm việc, Hủy lịch, In Lịch làm việc

Phân hệ Đăng ký công tác

 • Phân hệ Đăng Ký công tác được sử dụng để đăng ký và phê duyệt đơn đăng ký công tác của cán bộ nhân viên, có tích hợp chữ ký điện tử để phê duyệt, việc đăng ký đi công tác phải thực hiện theo qui trình thông qua các bước phê duyệt.

 Tính năng Phân hệ Đăng ký công tác:

 • Lập đăng ký đi công tác
 • Phê duyệt đăng ký đi công tác
 • Xuất Giấy đi đường (đối với trường hợp đi công tác Ngoài đơn vị)
 • Xác nhận công tác (đối với trường hợp công tác nội bộ)
 • Theo dõi tình trạng phê duyệt
 • Thống kê và tính số ngày công tác phục vụ công chấm công

Phân hệ Đăng ký xe

 • Phân hệ Quản lý Đăng ký xe được dùng để Quản lý, điều phối và Khai thác việc sử dụng Xe chung trong công ty.

Tính năng Phân Đăng ký xe

 • Đăng ký sử dụng xe
 • Điều phối xe
 • Tra cứu tình trạng sử dụng xe
 • Ghi nhận chi phí chuyến công tác
 • Thông báo tự động: cho Tài xế và các thành viên đoàn công tác thông tin chuyến đi, thông báo khi có sự thay đổi Lịch trình, thông báo khi kết thúc Hành trình cho người điều phối

Phân hệ Quản lý Danh bạ

 • Danh sách danh bạ sẽ được sắp sếp theo thứ tự hiển thị nhân viên theo danh sách theo cấp độ chức danh, theo cây sơ đồ tổ chức
 • Quản lý danh mục: Họ và tên, Chức danh, điện thoại di động, điện thoại bàn, hình ảnh đại diện, email, …

Phân hệ Đăng ký nghỉ phép

 • Phân hệ Đăng ký nghỉ phép được sử dụng để đăng ký và phê duyệt các đơn đăng ký nghỉ phép phục vụ công tác chấm công, phân hệ bao gồm các chức năng chính:
  • Nhân viên đăng ký nghỉ phép
  • Lãnh đạo và bộ phận Nhân sự phê duyệt đơn nghỉ phép theo quy trình
  • Nhân viên nhân sự thống kê tổng hợp Ngày nghỉ phép

Tính năng Đăng ký nghỉ phép

 • Quản lý danh sách nghỉ phép
 • Đăng ký nghỉ phép
 • Duyệt đăng ký nghỉ phép
 • Thống kê danh sách nghỉ theo tháng, năm
 • Thống kê ngày nghỉ của nhân viên
 • Chức năng chốt phép
 • Chức năng tích lỹ phép
 • Quy trình nghỉ phép

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn