Trình ký điện tử

Trình ký điện tử tích hợp chữ ký số Smart CA

Giải pháp Trình ký điện tử Signflow là Giải pháp Quản lý quy trình động BPM (Business Process Management) tích hợp chữ ký số ký duyệt tài liệu/eForm là tiền đề để Doanh nghiệp chuyển đổi quản lý bằng giấy tờ sang quản lý Doanh nghiệp số.

Giải pháp Signflow rút ngắn thời gian trình và ký duyệt hồ sơ, giúp Lãnh đạo xem xét và ra quyết định điều hành từ xa, đột phá hiệu suất vận hành doanh nghiệp. Người dùng có thể tự định nghĩa quy trình, các bước xử lý nghiệp vụ, tự động thiết kế các giao diện người dùng.

 • Tự động hóa quy trình (BPM) 100% không giấy tờ.
 • Xem xét, chỉnh sửa và ký nhanh, an toàn.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí đến 92%
 • Quản lý tài liệu số tập trung.
 • An toàn – Bảo mật, toàn vẹn nội dung

Tuân thủ các Quy định pháp lý

 • Trình ký điện tử Signflow áp dụng Chữ ký số ký duyệt các tài liệu điện tử. Người dùng có thể xem nhanh các tài liệu đang chờ xử lý, ký duyệt an toàn, đơn giản, bảo mật và theo dõi lịch sử, trạng thái xử lý của tài liệu.
 • Quản lý ký duyệt trên Mobile App: ký duyệt trên các thiết bị di động Smartphone/Tablet (iOS,Android) và tích hợp Chữ ký số (CA).
 • Tuân thủ chặt chẽ các Quy định pháp lý, Tiêu chuẩn của Việt Nam và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật ISO/IEC 27001/27002:2013, ISO/IEC 27018
 • Bảo mật chữ ký số qua OTP

Các tính năng

 • Soạn và trình ký văn bản:

  • Nhập thông tin Hồ sơ, Văn bản trình ký, Liên kết đến các Hồ sơ liên quan
  • Đính kèm các File Cần ký phê duyệt, có thể Kế thừa từ các Biểu mẫu
  • Định nghĩa được các bước trong quy trình, đảm bảo đáp ứng được bất kỳ quy trình Phê duyệt nào và Không hạn chế số bước phê duyệt

 

 • Kiểm tra nội dung
  • Kiểm tra, phản hồi nội dung trình ký
  • Xác nhận, thảo luận thông tin
 • Ký duyệt
  • Giao việc cho cấp dưới kiểm tra, xử lý trước khi Ký Phê duyệt
  • Ký duyệt bằng Chữ ký điện tử
  • Hệ thống Bảo mật chữ ký điện tử Bằng cơ chế Mật khẩu OTP
  • Ký duyệt qua Mobile app

 • Khai thác
 • Quản lý qui trình ký động
 • Tiện ích hỗ trợ
  • Tự phát sinh mã QCode
  • In trang bìa hồ sơ
  • In mã QCode cho hồ sơ
 • Theo dõi quá trình Ký phê duyệt Hồ sơ: Ai đã ký, Ai đang ký và Còn ai chưa ký.
 • Tự động cảnh báo nhắc nhở, lưu vết lịch sử Ký phê duyệt, Ủy quyền ký thay
 • Hủy Hồ sơ, Báo cáo thống kê phân tích lược sử ký duyệt Hồ sơ…

Tích  hợp Trình  điện tử với Hệ thống eOffice

ĐIỂM NỔI BẬT HỆ THỐNG

 • Quy trình động: Phần mềm được xây dựng trên nên tảng quy trình động cho phép đơn vị có thể tự tùy biến cấu hình nghiệp vụ phù hợp với đặc thù công tác quản lý văn thư tại đơn vị mình và thành viên.
 • Phần mềm tập trung: Hệ thống Quản lý triển khai tập trung, dữ liệu tập trung, hệ thống sẽ tạo nhiều đơn vị con sử dụng dựa vào cơ chế phân quyền.
 • Ứng dụng di động (mobile app): Phần mềm được xây dựng trên nền tảng web và di động cho phép làm việc trên nhiều thiết bị PC, Tablet và SmartPhone.
 • Áp dụng chữ ký số: Phần mềm áp dụng chữ ký số để ký phê duyệt tờ trình, văn bản, công văn điện tử cho trên quy trình nội bộ và ứng dụng khác: hợp đồng điện tử, đơn hàng, biên bản nghiệm thu,…
 • Khả năng tích hợp: Phần mềm có thể tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác: Hồ sơ tài liệu lưu trữ, hệ thống khác,…
 • Tính bảo mật cao: Phần mềm có tính bảo mật cao vì được tích hợp nhiều giải pháp mã hóa, an toàn như: Mã hóa dữ liệu, SSL, bảo mật 02 lớp…

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn