Tích hợp Trình ký điện tử với eOffice

Tích  hợp Trình  điện tử với Hệ thống eOffice

Trình ký điện tử áp dụng Chữ ký số ký duyệt các tài liệu điện tử. Người dùng có thể xem nhanh các tài liệu đang chờ xử lý, ký duyệt an toàn, đơn giản, bảo mật và theo dõi lịch sử, trạng thái xử lý của tài liệu.

Môi trường vận hànhPhần mềm vận hành hoạt động trên nhiều môi trường Web app và trên các thiết bị di động thông minh Hỗ trợ Mobile app (iOS – Android).

Tích hợp Trình ký điện tử với

hệ thống Maximo, SAP, AX, ERP, HRM

  • Tích hợp trình ký Đơn hàng PR
  • Tích hợp trình ký Hợp đồng muc sắm PO
  • Tích hợp trình ký Nghiệm thu dịch vụ SAV
  • Tích hợp trình ký BB Nghiệm thu vật tư MAV

Giải pháp tích hợp Maximo

 

Tích hợp Trình ký điện tử với hệ thống SAP/ERP

Tích hợp ký số với hệ thống eOffice,ERP, HR,…

Tích hợp Trình  điện tử với Hệ thống QMS