Tích hợp Office 365

Giải pháp tích hợp Signflow với Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 là một dịch vụ được xây dựng từ công nghệ điện toán đám mây. Đây là phần mềm văn phòng cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý, trao đổi và chia sẻ thông tin, Office 365 bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office và các phần mềm máy chủ như Exchange Server, SharePoint Server. Với tính ứng dụng cao, Microsoft Office 365 dễ dàng cài đặt và sử dụng trên mọi thiết bị và có thể làm việc bất cứ nơi đâu bất cứ khi nào. Những dữ liệu công ty sẽ được đồng bộ hóa.

Giải pháp Signflow tích hợp với Office 365 for Business. Nếu bạn sử dụng Office 365 trong công ty của mình và tất cả nhân viên đều có tài khoản riêng của họ, hãy nhập Office 365 tương ứng trong hệ thống Signflow để có thể chỉnh sửa tài liệu của bạn trực tuyến qua Office 365

Giải pháp Hybrid Cloud

Khi triển khai một ứng dụng, Đơn vị phát triển sẽ phải triển khai nó trong một môi trường hạn chế. Tạo môi trường này rất tốn kém và sẽ là một sự lãng phí nếu ứng dụng không thành công. Do đó, nhiều công ty sử dụng cách tiếp cận theo dạng Hybrid Cloud để tạo ra nền tảng cho cơ sở hạ tầng và ứng dụng.

Nếu như OnCloud có thể mở rộng và triển khai nhanh chóng, Onprimse được quản lý nội bộ, an toàn hơn nhưng ít khả năng mở rộng hơn, thì Hybrid Cloud là tổng hòa của 2 mô hình nói trên. Hybrid Cloud sử dụng các môi trường OnCloud và OnPrimse, phối hợp tạo ra môi trường phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Đây được coi là mô hình tốt nhất bởi nó cho phép doanh nghiệp xây dựng một giải pháp tùy chỉnh và đáp ứng hết các nhu cầu.

Tuy nhiên, đừng nên tự xây dựng triển khai “Hybrid Cloud” tại đơn vị của mình. Hybrid Cloud yêu cầu kỹ thuật chuyên môn, một chiến lược rõ ràng, các skill liên quan, và đầu tư liên tục để quản lý đúng. Một giải pháp kết hợp OnCloud và OnPrimse và phải có kỹ năng để có thể triển khai hybrid hiệu quả.

Các giải pháp triển khai trên nền tảng Cloud (Đăng ký tại đây)

  1. Trình ký điện tử Signflow
  2. Văn phòng điện tử BeOne
  3. Quản lý tài liệu – lưu trữ điện tử B-eArchive
  4. Quản lý Đăng ký sáng kiến – sáng chế
  5. Quản lý Đề tài Khoa học – Công nghệ
  6. Quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường HSE
  7. Chữ ký số SmartCA