Lưu trữ điện tử

Giải pháp Quản lý hồ sơ Lưu trữ điện tử

Giải pháp quản lý lưu trữ tài liệu điện tử B-eArchive, giúp lưu trữ tập trung trên nền tảng Dữ liệu lớn (Big Data) nhằm giải quyết nhu cầu lưu trữ dữ liệu, tài liệu điện tử lớn của các doanh nghiệp, giúp tối ưu nguồn lực, xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở nền tảng chung hợp nhất.

Tài liệu sau khi xử lý ký số (hoặc số hóa) sẽ được lưu trữ điện tử, quản lý tập trung, mã hóa bảo mật với tài liệu quan trọng theo từng cấp độ mật khác nhau, xây dựng kho lưu trữ điện tử nhằm tăng sự cộng tác giữa các bộ phận, đảm bảo công tác văn thư lưu trữ và giảm rủi ro thất lạc tài liệu (tuân thủ Thông tư số 02/2019/TT-BNV và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP)

 • Áp dụng chữ ký số: Phần mềm áp dụng chữ ký số để ký phê duyệt tờ trình, văn bản, công văn điện tử cho trên quy trình nội bộ và gắn ký đóng dấu thời gian và lưu trữ lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử.
 • Khả năng tích hợp: Phần mềm có thể tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác: hóa đơn, chứng từ, hợp đồng điện tử, đơn hàng, biên bản nghiệm thu,… nhằm mục đích khai thác, quản lý tài liệu điện tử lưu trữ lâu dài.
 • An toàn và bảo mật: Hệ thống có tính bảo mật cao vì được tích hợp nhiều giải pháp mã hóa, an toàn như: Mã hóa dữ liệu, bảo mật 02 lớp, lập thời gian và chữ ký số … cho phép kiểm soát tính bảo mật của kho lưu trữ bằng cách kiểm soát thông tin trao đổi giữa các phần mềm tích hợp hoặc các phần mềm nội bộ.
 • Search Engine: Tìm kiếm trên dữ liệu lớn: Giải pháp hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng trên nền dữ liệu lớn Bigdata, quản lý dữ liệu theo thời gian thực, mã hóa kết nối, tích hợp với hệ thống nghiệp vụ để lưu trữ dữ liệu.
 • Hỗ trợ qua nhiều nền tảng ứng dụng: Hệ thống cho phép người dùng tra cứu tìm kiếm phê duyệt trên các thiết bị di động.

Hệ thống hỗ trợ: 

 • Quản lý tài liệu App Mobile (iOS – Android): Quản lý theo dõi và ký duyệt trên thiết bị di động Smartphone (iOS,Android)
 • Tích hợp ứng dụng trình ký điện tử: Ký duyệt tài liệu bằng chữ ký số
 • Tích hợp Chữ ký số: Chữ ký số đại diện pháp luật và Chữ ký số nội bộ
 • Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

  Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

  Email: support@bteco.vn