Phần mềm quản lý HSE Sức khỏe – An toàn – Môi trường

Giải pháp phần mềm HSE

Quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường

HSE là giải pháp tổng thể quản lý các hoạt động về an toàn, môi trường, sức khỏe, quản lý an ninh và kiểm soát mang vật tư ra/vào nhà máy, góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động tại nhà máy. Giải pháp được triển khai trên nền tảng Web app và Mobile app, bao gồm các phân hệ: Quản lý nhân sự nhà thầu, quản lý an toàn, quản lý môi trường, quản lý an ninh, quản lý vật tư, quản lý phương tiện, … Ngoài ra hệ thống HSE được tích hợp với cổng ra vào tự động SIPASS, Qrcode và các hệ thống nội bộ khác …

Hệ thống HSE bao gồm các chức năng phân hệ chính như sau:

Quản lý An Toàn

 • Theo dõi Phương tiện, Thiết bị
 • Kiểm tra vệ sinh an toàn lao động
 • Theo dõi Tai nạn lao động
 • Quản lý đào tạo An toàn
 • Quản lý hoạt động An toàn hoá chất
 • Quản lý kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 • Hồ sơ an toàn

Quản lý Môi trường

 • Quản lý thông tin Quan trắc
 • Quản lý Hồ sơ môi trường

Phân hệ Quản lý An Ninh

 • Quản lý vào ra
  • Đăng ký tài sản vào
  • Báo mất thẻ An toàn
  • Nhân sự nhà thầu
  • Thiết bị – phương tiện nhà thầu
 • Quản lý hoạt động an ninh
 • Hồ sơ An ninh

Đăng ký nhà thầu, vật tư, phương tiện

 • Chức năng dành cho nhà thầu đăng ký
 • Chức năng dành cho Đầu mối đăng ký cho nhà Thầu vào
 • Chức năng phê duyệt dành cho Ban đầu mối/ Lãnh đạo Ban đầu mối
 • Chức năng phê duyệt dành cho bộ phận An ninh/ An toàn
 • Chức năng phê duyệt dành cho Lãnh đạo Ban ATMT
 • Chức năng phê duyệt dành cho Lãnh đạo Công ty/ Ban giám đốc Nhà máy
 • Chức năng lập nhu cầu đào tạo
 • Chức năng cấp phát thẻ
 • Chức năng Đăng ký mang Vật tư thiết bị vào/ ra khỏi nhà máy
 • Chức năng dành cho nhân viên bảo vệ
 • Chức năng kiểm soát an ninh
 • Chức năng Quản lý Kho hồ sơ Nhân sự, thiết bị, phương tiện

Chức năng lập kế hoạch kiểm tra ATSKMT hàng năm

 • Lập kế hoạch kiểm tra ATSKMT hàng năm
 • Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Quản lý hóa chất
 • Quản lý Y tế
 • Quản lý môi trường

Ký số tài liệu 

 • Hồ sơ tài liệu an toàn 
 • Hồ sơ tài liệu môi trường
 • Hồ sơ tài liệu an ninh
 • Áp dụng Chữ ký số

Hệ thống tích hợp 

 • Hệ thống tích hợp với hệ thống quản lý vào ra SIPASS
 • Phần mềm HSES tích hợp với hệ thống AD, Email
 • Phần mềm phải tích hợp được với hệ thống cấp phát chữ ký số
 • Hệ thống tích hợp với các thiết bị quét mã Qrcode cầm tay

Vui lòng gọi hỗ tr giải đáp và tư vấn giải pháp:

Hotline: 093 795 0303 hoặc (028) 6685 0102

Email: support@bteco.vn