Điều tra Sự cố

Quy trình này quy định trình tự, cách thức xác định sự cố, phân loại sự cố theo các cấp và các hiện tượng bất thường xảy ra trong vận hành nhà máy đến trình tự khai báo, tổ chức điều tra, thống kê báo cáo sự cố và hiện tượng bất thường

Hệ thống Quản trị rủi ro (RMS)

Quản trị rủi ro hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kiểm soát và hạn chế thiệt hại khi các rủi ro xảy ra, thông qua việc phát hiện và thực thi những giải pháp ứng phó đã được chuẩn bị từ trước. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và các nhà phát triển đang […]

Chữ ký số – Smart CA Cloud

Chữ ký số dùng cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân Chữ ký số là một thông điệp dữ liệu đã mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong giao dịch điện tử hay […]

Văn phòng điện tử

Giải pháp Văn phòng điện tử BeOffice tích hợp Chữ ký số Giải pháp Văn phòng điện tử BeOne tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số quản lý doanh nghiệp. BeOne nổ lực để trở thành giải pháp số hóa, hỗ trợ Doanh nghiệp điều hành trực tuyến, đồng thời áp dụng Quy trình […]

Tích hợp

Tích hợp Trình ký  điện tử với eOffice Tích hợp Hệ thống Trình ký điện tử với Hệ thống eOffice: sử dụng “Chữ ký số” để ký duyệt các đề nghị, thanh toán, tạm ứng, e-Form… thay thế ký tay trên giấy. Rút ngắn thời gian trình ký và chi phí, giúp Doanh nghiệp số hóa quy trình xử lý hồ sơ nội […]

Tích hợp Office 365

Giải pháp tích hợp Signflow với Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 là một dịch vụ được xây dựng từ công nghệ điện toán đám mây. Đây là phần mềm văn phòng cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý, trao đổi và chia sẻ thông tin, Office 365 bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft […]

Cloud

Cung cấp Giải pháp Saas nền tảng onCloud  Ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây Với những ưu điểm về việc sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả, giảm chi phí đầu tư ban đầu, người dùng bớt lệ thuộc vào cơ sở hạ tầng nên công nghệ điện toán đám […]